Paginacja tabeli cd. #1

Andrzej Bąk
Kategoria:

Wponiższym przykładzie przy pierwszym uruchomieniu w tabeli wyświetla się 10 pierwszych rekordów. Użytkownik może jednak wybrać ile rekordów chciałby przeglądać w jednej chwili. Zwróć uwagę, że po wybraniu opcji "ile" rekordów chcemy wyświetlić - generowana jest odpowiednia liczba "numerów" paginacji.

W porównaniu z pierwszym przykładem - została dodana informacja o aktualnym zakresie wyświetlanych rekordów. Pewnych modyfikacji w kodzie wymaga wyświetlenie odpowiedniej informacji na ostatniej stronie wyników. Wtedy dość często do wyświetlenia nie jest tyle rekordów ile wybrał użytkownik, tylko tyle ile "zostało" w bazie danych. (Np. jeśli wybierzemy, że chcemy wyświetlać po "10" rekordów, a w bazie jest 56 rekordów to na ostatniej stronie wyświetli się nie 10 kolejnych tylko 6 ostatnich.