Opis wymagań - dla projektu na ocenę dobrą

|
Andrzej Bąk
Kategoria:

shutterstock 26798119 largePRZYKŁADOWY PROJEKT - na ocenę dst+ / db

Powyższy link prowadzi do projektu, który jest poglądowym przykładem strony, która mogłaby zostać oceniona na ocenę dst+ / db. Poniżej znajduje się formalny opis wymagań jakie musi spełniać projekt aby mógł zostać oceniony co najmniej na ocenę dobrą.  Przykładowa strona została przygotowana z wykorzystaniem języka opisu stron HTML i PHP. 

Stylizacji wyglądu strony dokonano przy wykorzystaniu kaskadowych arkuszy styli CSS. Wymogi formalne dla projektu, który mógłby zostać oceniony na ocenę db:

 

 

 

 1. Do prezentacji działania serwisu należy założyć konto na wybranym darmowym serwisie hostingowym:
  • CBA.PL - darmowy hosting - stan na 1.03.2017 r.
  • Hostinger.pl - darmowy hosting - stan na 1.03.2017 r.
 2. Stworzona strona ma być estetyczna
 3. Nie musisz samodzielnie tworzyć treści wykorzystywanej na stronach, ale treść strony musi być związana z projektem bazy danych przygotowywanej w programie Access. Treść zawarta na stronie ma być "sensowna" - co oznacza że wszystkie strony serwisu mają być ze sobą związane tematycznie.  Tekst zamieszczany na stronie projektu może być kopią treści znalezionych w internecie.
 4. Projekt powinien zawierać stronę główną serwisu oraz co najmniej 6 podstron.
 5. Serwis powinien być zaprojektowany z wykorzystaniem szablonu, który zapewni jednolity wygląd poszczególnych stron. Szablon strony może zostać wykonany z wykorzystaniem tabel lub tzw. ramek (FRAMES), lub innych nowszych rozwiązań.
 6. Strona NIE MOŻE być zbudowana w oparciu o jakikolwiek system CMS, ani tzw. frameworków np.: Bootstrap itp.
 7. Jedna z podstron serwisu ma być jego opisem ze szczególnym wyszczególnieniem:
  • Należy dołączyć diagram ERD bazy danych 
  • Podać, które podstrony serwisu korzystaja z danych pobieranych z BD i w jaki sposób - najlepiej podać zapytanie do BD
  • Opisać czy dane pobierane z bazy danych sa w jakikolwiek sposób przetwarzane - czy tylko wyświetlane.
  • Wymienić technologie jakie zostały użyte do jej stworzenia, 
  • Informacji czy wykorzystane arkusze CSS, skrypty PHP i inne rozwiązania zostały stworzone samodzielnie czy też wykorzystano rozwiązania znalezione w internecie.
  • Do projektu należy dołączyć kod "zaawansowanego" skryptu PHP (tylko takiego, który został napisany samodzielnie) wraz z opisem. Można to zrobić albo udostępniając na stronie dokument np *.doc; *.pdf  lub można wykorzystać specjalny skryp napisany w javascript - PRISM - który pozwala umieszczać dokumentację kodu HTMP, PHP, CSS bezpośrenio na stronie wraz z kolorowaniem kodu (stosowane rozwiązanie na tej stronie). 
 8. Przynajmiej jedna z podstron serwisu musi łączyć się z bazą danych i pobierać dane z dwóch przykładowych tabel połączonych relacją. W tym celu:
  • należy utworzyć przykładowe tabele (przynajmniej dwie) - np. za pomocą PHPmyAdmin
  • utworzyć połączenie z bazą danych i co najmniej trzy zapytania do wybranej tabeli. Pierwsze dwa zapytania mają wyświetlić całą zawartość tabeli 1 i tabeli 2, Trzecie zapytanie ma wybrać tylko niektóre wiersze zgodne z założonym celem. 
  • Jedna z tabel powinna zawierać dane tekstowe (lub mieszane) a druga liczbowe (lub mieszane) - pozwalające wykonać operacje matematyczne - np. sumowanie, obliczenie podatku, czy też wykonywanie innych obliczeń.
 9. W projekcie należy wykorzystać formularze, które mają mieć sensowne zastosowanie - wynikające z tematyki przygotowanego projektu (np. formularz który pozwala doprecyzować zapytanie do bazy danych).  Stronę formularza należy zaplanować tak, aby zawierała możliwie jak najwięcej typów pól i miała złożona strukturę (złożone formatowanie).  Aby formularz "podniósł" ocenę do oceny "db" pozostała zawartość strony musi zostać oceniona co najmniej na ocene dst+
 10. Do strony musi zostać dodany bardziej zaawansowany skrypt php napisany samodzielnie (np. skrypt podobny do tego, który realizuje funkcje kalkulatora na przykładowej stronie na ocenę db/bdb),  lub kilka prostszych skryptów napisanych w języku php zwiększających funkcjonalność strony www).
 11. Ocenie będą podlegały wszystkie aspekty funkcjonowania strony, w tym:
  • Sposób wykorzystania bazy danych -  70% oceny
  • Efekt wizualny
  • Ilość, jakość i samodzielność przygotowania skryptów PHP
 12. W MOMENCIE WYSTAWIANIA OCENY KOŃCOWEJ ZA PROJEKT DOSTĘP DO OCENIANYCH STRON NIE MOŻE BYĆ ZABEZPIECZONY JAKIMKOLWIEK HASŁEM. (Na etapie tworzenia serwisu student może zabezpieczyć dostęp do treści hasłem - pod warunkiem umożliwienia dostępu do serwisu prowadzącemu zajęcia w celu oceny postępów pracy).

 

Zaadoptowanie gotowego skryptu znalezionego w internecie podnosi ocenę co najwyżej o pół stopnia. Samodzielne napisanie skryptu - w zależności od jego funkcjonalności - może podnieść ocenę projektu o jeden stopień. 

Przeglądnij przykładową stronę.  Strona ta mogłaby zostać oceniona maksymalnie na ocenę dst+, a po uzupełnieniu treści i zadbaniu o szczegóły maksymalnie na ocenę db. (na stronie brak walidacji formularza - niewpisanie żadnych wartości do pól formularza wygeneruje błąd).

Jeśli Twój projekt spełnia już wszystkie wymagania na ocenę db to dopracuj go o kilka dodatkowych funkcjonalności związanych z łączeniem projektu z bazą danych a zasłużysz na ocenę bdb.