Ocena (bdb)

Opis projektu

Ocena (db)

Opis projektu

Ocena (dst)

Opis projektu

Inżynieria medyczna

Inżynieria medyczna jest nowym kierunkiem studiów, prowadzonym na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej od roku akademickiego 2014/2015. 

Na zajęciach z przedmiotu Wstęp do baz danych studenci uczą się tworzyć i projektować bazy danych. W trakcie semestru wykonują dwa projekty baz danych. 

Jeden jest bazą danych wykonaną w programie MS Access, a drugi projektem wykorzystującym technologie: HTML, PHP, CSS i MySQL

Materiały przygotował - Andrzej Bąk

Jestem pracownikiem Katedry Fizyki i Inżynierii Medycznej Politechniki Rzeszowskiej od ponad 20 lat. Prowadzę zajęcia z fizyki dla studentów wszystkich wydziałów Politechniki Rzeszowskiej. Z racji swoich zainteresowań i umiejętności związanych z zaprojektowaniem i prowadzeniem kilkunastu stron internetowych, od wielu lat prowadzę również przedmiot  o nazwie Wstęp do Baz Danych.W pracy naukowej zajmuję się badaniami związków ciekłokrystalicznych. W ostatnich latach, metodami spektroskopii dielektrycznej badam dynamikę molekuł upakowanych w matrycach porowatych.Więcej informacji o mnie można znaleźć na mojej stronie domowej.