PhpMyAdmin - w skrócie

Andrzej Bąk
Kategoria:

1. Logowanie się do bazy danych 

 • (1) - wpisać adres serwera - adres zgodny z założonym kontem.
 • (2) - podać nazwę użytkownika - nazwa zostaje nadana podczas zakładania konta hostingowego 
 • (3) - podać hasło
 • (4) - kliknąć przycisk zaloguj się

1 PhpMyAdmin logowanie

2. Wygląd okna programu - domyślnie po zalogowaniu

 • (1) - lista dostępnych baz danych / tabel 
 • (2) - menu programu (zespołu skryptów) PhpMyAdmin 
 • (3) - ustawienia ogólne / zmiana hasła
 • (4) - ustawienia wyglądu
 • (5) - informacje o serwerze Bazy Danych
 • (6) - informacje o serwerze www
 • (7) - informacje o PhpMyAdmin

2 wyglad okna phpmyadmin

3. Dostęp do baz danych

 • (1) - wyświetla dostępne bazy danych
 • (2) - tworzenie nowych baz danych - zabronione lub dozwolone
 • (3) - lista dostępnych / założonych baz danych
 • (4) - wybranie bazy danych spowoduje wyświetlenie kolejnego okna

3 wybor bazy danych

 4. Praca z wybraną bazą danych

 • (1) - rozwinięcie / ukrycie bocznego panelu 
 • (2) - "menu" danej bazy danych
 • (3) - pojedyncza tabela - zespół ustawień możliwy do wykonania na pojedynczej tabeli
 • (4) - wszystkie tabele w bazie danych - możliwość wyboru
 • (5) - dodawanie nowych tabel 

4 praca z baza

5. Praca z tabelą (wybrano tabelę - książki)

 • (1) - Wybrano opcję przeglądania tabeli 
 • (2) - Informacja o szybkości / poprawności wykonania zapytania
 • (3) - Zapytanie w języku SQL
 • (4) - Opcje dotyczące zapytania - bardzo użyteczna opcja "Utwórz kod PHP"
 • (5) - Opcja umożliwiająca ustalenie liczby wyświetlanych rekordów 
 • (6) - Przeszukiwanie zawartości tabeli
 • (7) - Wybór sposobu sortowania zawartości tabeli
 • (8) - Możliwość wykonania operacji "Edycji", "Kopiowania", "Usunięcia" danego rekordu
 • (9) - Zawartość konkretnego rekordu bazy danych

5 przegl tabeli

6. Struktura tabeli 

 • 1) - Wybór - przeglądanie struktury
 • (2) - Pola tabeli (kolumny)
 • (3) - Parametry poszczególnych pól tabeli
 • (4) - Opcje zmiany ustawień dotyczących wybranego pola
 • (5) - Dodanie nowego pola do tabeli
 • (6) - Zbiór informacji o tabeli

6 struktura tabeli