Elementy języka PHP

Język programowania PHP

Andrzej Bąk
Przykładowy kod PHP

PHP – interpretowany skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym.

  • Interpretowany: Program w języku interpretowanym nie jest kompilowany, lecz jest przechowywany w postaci kodu źródłowego i dopiero podczas uruchomienia wczytywany, interpretowany i wykonywany przez interpreter języka.
  • Skryptowy język programowania - skrypty – programy napisane w językach skryptowych – wykonywane są wewnątrz pewnej aplikacji, w odróżnieniu od programów ("normalnych", nieskryptowych), które wykonują się niezależnie od innych aplikacji.

PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym (np. za pomocą biblioteki GTK+, używając rozszerzenia PHP-GTK). Implementacja PHP wraz z serwerem WWW Apache oraz serwerem baz danych MySQL określana jest jako platforma AMP (w środowisku Linux – LAMP, w Windows – WAMP).

Proceduralne / Obiektowe łączenie się z bazą danych

Andrzej Bąk

Dziś coraz częściej słyszy się pojęcie "obiektowy język programowania" (OOP). Ale czym tak na prawdę jest ta obiektowość? 

W programowaniu obiektowym pojawia się kilka pojęć, którymi będziemy operować. Tylko kilka jest całkowicie nowych, większość możemy niemal bezpośrednio przetłumaczyć na zwroty znane z programowania proceduralnego. Żaden z nich nie jest wbrew pozorom skomplikowany. Pierwsze dwa, które bezwzględnie należy poznać to: klasa oraz obiekt.

Jedno z drugim ma wiele wspólnego. Mówimy, że obiekt to instancja klasy. A po polsku? Możemy powiedzieć, że np 10 to instancja liczby całkowitej. W naszym przypadku 10 to obiekt, a liczba całkowita - klasa. Czym jest zatem klasa? Co niektórzy mogą intuicyjnie wyczuć, że jest to tak jakby typ danych. Poniekąd. Oprócz definiowania samych danych, w klasie definiujemy też metody którymi operujemy na tych danych. Same dane klasy nazywamy polami. 

Funkcje PHP

Andrzej Bąk

Funkcje w PHP są częściowo podobne do funkcji matematycznych. Mogą przyjmować argumenty oraz zwracać wartości. Nie jest to jednak wymogiem. Funkcją nazywamy napisany przez nas kod, zamknięty w nawiasy klamrowe, poprzedzony słowem kluczowym function oraz unikatową nazwą.

Intencją tworzenia funkcji jest ich ponowne użycie. Żeby nie kopiować i nie wklejać tego samego kodu w kilku miejscach w pliku, piszemy go raz w postaci funkcji. Wtedy możemy go wykorzystywać podając jedynie jej nazwę. Tak samo łatwiej nam poprawić błąd w jednym miejscu (jeśli znajdziemy jakiś wewnątrz funkcji) niż poprawiać go w każdym miejscu skopiowanego skryptu.

W poniższym materiale pokażę przykłady wykorzystania gotowych - wbudowanych funkcji w PHP. Więcej informacji o funkcjach można znaleźć na stronach projektu.