Insert, Update, Delete

Andrzej Bąk

Za pomocą tych trzech poleceń INSERT, UPDATE, DELETE możemy wstawiać dane do tabeli, aktualizować dane a także je kasować. W zapytaniach UPDATE i DELETE do wyspecyfikowania, które rekordy powinny zostać uaktualnione, albo wykasowane należy użyć polecenia SELECT. Polecenia SELECT użyjemy również wtedy gdy do jednej tabeli będziemy chcieli wstawić dane pobrane z innej tabeli.