Dostęp FTP

Andrzej Bąk
Kategoria:

Obsługa programu WinSCP do łączenia się ze zdalnym serwerm - klienta FTP

 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie WinSCP. Wersję instalacyjną można pobrać ze strony twórcy oprogramowania.
 2. Uruchom program i w pierwszym kroku po uruchomieniu wykonaj kolejne kroki tak jak pokazano na poniższych rysunkach  
  1. Wybierz "Nowe połączenie" (rys. 1win scp 1
  2. Zmień protokół pliku na FTP
  3. Wpisz nazwę serwera - ........
  4. Numer portu powinien ustawić się na domyślny - 21 - jeśli jest inny to zmień 
  5. Podaj "Nazwę użytkownika" (Login) - dane uzyskane podczas rekestracji konta
  6. Wpisz "Hasło" - dane uzyskane podczas rekestracji konta
 3. Prawy panel wyświetla zawartość katalogu serwera zdalnego, lewy komputera lokalnego. Operacje kopiowania plików wykonuje się poprzez przeciąganie nazw plików z lewego panelu do prawego, lub na odwrót (rys. 2win scp 2
 4. Jeśli wyświetlisz w lewym panelu zawartość lokalnego katalogu, który chciałbyć/ałabyć automatycznie kopiować na serwer zdalny, a w prawym katalog na serwerze zdalnym w którym znajduje sie przygotowywany projekt -  to wykorzystanie skrótu klawiaturowego CTRL+u powoduje włączenie opcji automatycznej aktualizacji plików na serwerze. (rys. 3win scp 3
  1. Sprawdź czy wybrany został właściwy katalog na serwerze lokalnym - rys. 3 pozycja 1
  2. Sprawdź czy wybrany został właściwy katalog na serwerze zdalnym - rys. 3 pozycja 2
  3. Włącz opcję synchronacji rys. 3 pozycja 3