Odczytywanie danych z bazy danych

Andrzej Bąk

Sposób łączenia z bazą danych (tzw. proceduralny). Tworzymy dwa pliki. Pierwszy często nazywa się connection.php i wpisuje sie w nim polecenia służące do łączenia się z bazą danych. Plik ten może być później dołączony do dowolnego innego pliku za pomoca funkcji require. Tworząc taką konstrukcję unikamy wielokrotnego przepisywania kilku linijek kodu. Unikamy również możliwości popełnienia błędu przy wpisywaniu parametrów połączenia po raz n-ty, a także utrudniamy przechwycenie np. naszego hasła.

Drugi z utworzonych plików zawiera zestaw poleceń na podstawie których możemy wygenerować tabelę z danymi pobranymi z bazy danych.

Pamiętaj że każdy fragment kodu napisany w PHP musi zaczynać i kończyc sie od znaczników . W prezentowanym kodzie zostały one usunięte (z pewnych istotnych względów).