W wyniku działania powyższego kodu otrzymujemy zawartość tabeli zapisanej w bazie danych pod nazwą "wdbd_test" przedstawioną poniżej. Tabela została dodatkowo sformatowana za pomocą arkusza styli CSS.

Błąd zapytania