Opis wymagań - dla projektu na ocenę dostateczny

|
Andrzej Bąk
Kategoria:

shutterstock 26798119 large
PRZYKŁADOWY PROJEKT - na ocenę dst
 - link.

Klikając na powyższy link możesz zapoznać się z przykładową stroną, którą  została stworzona dla zademonstrowania prostego projektu serwisu www z wykorzystaniem języków HTML +CSS i dodatkowo kilku linijek kodu napisanego w języku  PHP. Na stronie tej BRAK jest połączenia z bazą danych - które jest wymagane na ocenę (dst)

Nie wzoruj się jednak za bardzo na tej stronie - to absolutne minimum! Aby uzyskać ocenę (dst) należy dodatkowo utworzyć przynajmniej jednotabelową bazę danych i projekt strony www  uzupełnić przynajmniej o jedną podstronę stworzoną na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych.
Projekt na ocenę dostateczną musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

 1. Do prezentacji działania serwisu należy założyć konto na wybranym darmowym serwisie hostingowym:
  • CBA.PL - darmowy hosting - stan na 1.03.2017 r.
  • Hostinger.pl - darmowy hosting - stan na 1.03.2017 r.
 2. Stworzona strona ma być estetyczna.
 3. Nie musisz samodzielnie tworzyć treści wykorzystywanej na stronach, ale treść strony musi być związana z projektem bazy danych przygotowywanej w programie Access. Treść zawarta na stronie ma być "sensowna" - co oznacza że wszystkie strony serwisu mają być ze sobą związane tematycznie.  Tekst zamieszczany na stronie projektu może być kopią treści znalezionych w internecie.
 4. Projekt powinien zawierać stronę główną serwisu oraz co najmniej 6 podstron - różnie sformatowanych i różnie skomponowanych.
 5. Serwis powinien być zaprojektowany z wykorzystaniem szablonu, który zapewni jednolity wygląd poszczególnych stron. Szablon strony może zostać wykonany z wykorzystaniem tabel lub tzw. ramek.
 6. Serwis ani jego szablon NIE MOŻE być wygenerowany automatycznie przy użyciu jakichkolwiek systemów CMS (zastanów się, czy wiesz jaka jest różnica pomiędzy CSS a CMS?), Bootstrap, itp.
 7. Jedna z podstron serwisu ma być jego opisem ze szczególnym wyszczególnieniem:
  • Technologii jakie zostały użyte do jej stworzenia,
  • Informacji czy wykorzystane arkusze CSS, skrypty PHP i inne rozwiązania zostały stworzone samodzielnie czy też wykorzystano rozwiązania znalezione i udostępniane w internecie,
 8. Ocena projektu będzie uwzględniała wszystkie aspekty funkcjonowania strony,
  • Efekt wizualny,
  • Zastosowane technologie:
  • Aby otrzymać ocenę dostateczną projekt musi zostać przygotowany:
   • z wykorzystaniem języków HTML, PHP
   • uzupełniony o stylizację za pomocą arkuszy styli CSS
   • przynajmniej na jednej stronie należy wyświetlkić dane pobrane z bazy danych i wyświetlić je w układzie tabelarycznym i nietabelarycznym.
 9. W MOMENCIE WYSTAWIANIA OCENY KOŃCOWEJ ZA PROJEKT DOSTĘP DO OCENIANYCH STRON NIE MOŻE BYĆ ZABEZPIECZONY JAKIMKOLWIEK HASŁEM. (Na etapie tworzenia serwisu student może zabezpieczyć dostęp do treści hasłem - pod warunkiem umożliwienia dostępu do serwisu prowadzącemu zajęcia w celu oceny postępów pracy).