Paginacja tabeli

Andrzej Bąk

Jeśli nasza tabela bazy danych zawiera bardzo dużo rekordów - powiedzmy 1000 lub nawet dużo więcej to wyświetlenie wszystkich na raz byłoby dość dużym problemem. Aby rozwiązać to zadanie do wyświetlania tak dużej ilości danych dodaje się tzw. PAGINACJĘ, która pozwala wyświetlić tylko ograniczoną ilość danych. Realizuje się to poprzez polecenie języka SQL Limit.

Przykład zrealizowania takiej paginacji dla przykładowej tabeli bazy danych przedstawiono poniżej. Kliknięcie każdego kolejnego "numerka" powoduje wyświetlenie kolejnych 5 rekordów