Funkcje PHP

Andrzej Bąk

Funkcje w PHP są częściowo podobne do funkcji matematycznych. Mogą przyjmować argumenty oraz zwracać wartości. Nie jest to jednak wymogiem. Funkcją nazywamy napisany przez nas kod, zamknięty w nawiasy klamrowe, poprzedzony słowem kluczowym function oraz unikatową nazwą.

Intencją tworzenia funkcji jest ich ponowne użycie. Żeby nie kopiować i nie wklejać tego samego kodu w kilku miejscach w pliku, piszemy go raz w postaci funkcji. Wtedy możemy go wykorzystywać podając jedynie jej nazwę. Tak samo łatwiej nam poprawić błąd w jednym miejscu (jeśli znajdziemy jakiś wewnątrz funkcji) niż poprawiać go w każdym miejscu skopiowanego skryptu.

W poniższym materiale pokażę przykłady wykorzystania gotowych - wbudowanych funkcji w PHP. Więcej informacji o funkcjach można znaleźć na stronach projektu.