Podstawy HTML

Andrzej Bąk

HTML pozwala opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz strony internetowej, nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu – formując hiperłącza, akapity, nagłówki, listy – oraz osadza w tekście dokumentu obiekty plikowe np. multimedia bądź elementy baz danych np. interaktywne formularze danych.

HTML umożliwia określenie wyglądu dokumentu w przeglądarce internetowej. Do szczegółowego opisu formatowania akapitów, nagłówków, użytych czcionek i kolorów, zalecane jest wykorzystywanie kaskadowych arkuszy stylów.

 

Dostęp FTP

Andrzej Bąk

Obsługa programu WinSCP do łączenia się ze zdalnym serwerm - klienta FTP

 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie WinSCP. Wersję instalacyjną można pobrać ze strony twórcy oprogramowania.
 2. Uruchom program i w pierwszym kroku po uruchomieniu wykonaj kolejne kroki tak jak pokazano na poniższych rysunkach  
  1. Wybierz "Nowe połączenie" (rys. 1win scp 1
  2. Zmień protokół pliku na FTP
  3. Wpisz nazwę serwera - ........
  4. Numer portu powinien ustawić się na domyślny - 21 - jeśli jest inny to zmień 
  5. Podaj "Nazwę użytkownika" (Login) - dane uzyskane podczas rekestracji konta
  6. Wpisz "Hasło" - dane uzyskane podczas rekestracji konta
 3. Prawy panel wyświetla zawartość katalogu serwera zdalnego, lewy komputera lokalnego. Operacje kopiowania plików wykonuje się poprzez przeciąganie nazw plików z lewego panelu do prawego, lub na odwrót (rys. 2win scp 2
 4. Jeśli wyświetlisz w lewym panelu zawartość lokalnego katalogu, który chciałbyć/ałabyć automatycznie kopiować na serwer zdalny, a w prawym katalog na serwerze zdalnym w którym znajduje sie przygotowywany projekt -  to wykorzystanie skrótu klawiaturowego CTRL+u powoduje włączenie opcji automatycznej aktualizacji plików na serwerze. (rys. 3win scp 3
  1. Sprawdź czy wybrany został właściwy katalog na serwerze lokalnym - rys. 3 pozycja 1
  2. Sprawdź czy wybrany został właściwy katalog na serwerze zdalnym - rys. 3 pozycja 2
  3. Włącz opcję synchronacji rys. 3 pozycja 3

        

Co to jest hosting?

Andrzej Bąk

Hosting   

 

[na podstawie - https://pl.wikipedia.org/wiki/Hosting]

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.

 

Hosting – udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni.

Innymi słowy, polega to na "zarezerwowaniu" (oddaniu do dyspozycji):

 1. określonej objętości dysku twardego (zazwyczaj na macierzy RAID),
 2. maksymalnej ilości danych do przesłania przez łącza internetowe serwerowni,
 3. usług obsługiwanych przez serwerownię (w zakresie zależnym od specyfiki usługi, np. udostępnienie bazy danych z określeniem maksymalnej jej objętości),
 4. maksymalnego stopnia obciążenia serwerowni przez usługi.

Często oferowane zasoby określane są w oderwaniu od fizycznej budowy serwerowni.

Z punktu widzenia dostawcy takich usług polega to głównie na dbaniu o stałe, poprawne działanie dysków i połączenie serwera z Internetem. Dobry dostawca powinien się zatem troszczyć o:

 1. dobry stan techniczny zarówno dysków jak i innych podzespołów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania serwera,
 2. dobry stan techniczny połączenia z Internetem,
 3. ochronę danych dotyczących klientów i ich kont - zarówno przed przeciekami typu kserowanie dokumentów z biurka jak i kradzieżami elektronicznymi,
 4. ochronę serwerów oraz znajdujących się na nich kont przed różnego typu atakami poprzez Internet,
 5. maksymalnie pełną, szybką i stałą dostępność do przechowywanych zasobów przez Internet.

Usługa hostingu w zakresie wynajmu platform pod serwery HTTP nazywana jest web hostingiem.

W Internecie można znaleźć darmowe usługi hostingowe. Hosting taki może posiadać wiele ograniczeń:

 • ograniczenia związane z maksymalnym miesięcznym transferem, przestrzenią dyskową,
 • brak dostępu do baz danych,
 • brak obsługi języków skryptowych (np. PHP),

a także:

 • reklamy na stronie umieszczane przez dostawcę,
 • otrzymywanie reklamowych wiadomości drogą elektroniczną.

Gdy ograniczenia takie są nieodpowiednie do wymagań, konieczne staje się skorzystanie z płatnych usług. Firmy hostingowe dają możliwość bezpłatnego przetestowania oferowanych przez siebie usług w ograniczonym czasie.

Domena / Jak założyć darmowe konto hostingowe

Andrzej Bąk

Zakładanie konta hostingowego

 1. Mamy do wyboru wiele firm świadczących usługi hostingowe. Niektóre z nich dają możliwość założenia darmowego konta.
  • Jeden z darmowych serwisów świadczących usługi hostingowe - wchodzimy na stronę cba.pl - możemy założyć darmowe konto hostingowe. W tym wypadku na naszym darmowym koncie będą wyświetlały się reklamy  - rys. 1 -  1 cba home
 2. Wybieramy interesujący nas plan hostingowy  - rys. 2 -  2 hosting1
 3. Wybieramy przycisk REJESTRACJA - rys. 3 -  3 rejestracja
 4. Wypełniamy formularz - rys. 44 rejestracja. Zwróć uwagę na oznaczone na rysunku pola: (4) - miejsce na wybór domeny - pod takim adresem będzie widoczna strona internetowa; (5) - informacja o dostępnych wolnych / zarezerwowanych domenach; (6) - zaznacz wybór FREE; (7) - sprawdź cenę hostingu - powinno wyświetlic się słowo "darmowe".
 5. Dalsza część formularza rejestracyjnego została pokazana na - rys. 5 - 4a rejestracja. (8) - uzupełniamy wszystkie pola oznaczone gwiazdkami; (9) - podajemy adres e-mail i klikamy przycisk (10) na nasz adres zostanie wysłany kod, który należy wpisać w pojawiające się pole. (11) potwierdzamy, że nie jesteśmy robotem; (12) - tworzymy konto.
 6. Po utworzeniu konta - rys 6 - 5 ftp hasło wybieramy kolejno: (1) - konta ftp - wyświetli nam się informacja o "naszym" koncie. Klikamy (2) i ustalamy hasło do naszego konta FTP (3). (4) dostęp do najważniejszych funkcji; (5) - menu naszego hostingu; (6) - nazwa serwera ftp - Ważne na później!

Dostęp do konta - przesyłanie plików przez FTP

 1. Z menu pokazanego na - rys. 6 - pod pozycją (4) - wybieramy FTP. - Wyświetli nam sie okno logowania - rys. 77 ftp logowanie. Podajemy "login" i hasło ustalone w poprzednim kroku (punkt 6 - powyżej)
 2. Okno "programu" do zarządzania plikami wygląda jak na - rys. 8 - 8 ftp panel. (1) katalog naszej domeny - należy dwa razy kliknąć jeśli chcemy przenosić pliki do tego katalogu; (2) - zestaw operacji które możemy wykonać; (3) - dodatkowe operacje ,które możemy wykonać; (4) - wybierz i kliknij opcję Przyślij.
 3. Wyświetli się nam następujące okno - rys. 910 ftp przesyłanie plikow. (1) - możemy wybrać pliki z naszego lokalnego komputera i wysłać je na serwer zdalny; (2) - przycik akceptacji; (3) przycisk cofnięcia do poprzedniego okna; (4) - informacje o ograniczeniach; (5) - na serwer możemy wysyłac również pliki zarchiwizowane (spakowane).
 4. Pobierz z tego konta plik index.doc - zapisz go na swoim komputerze  - zmień nazwę pliku na index.html i prześlij go do katalogu głównego swojego serwisu.
 5. Uruchomiłes właśnie swój pierwszy serwis www. Wpisz adres, który "zarezerwowałeś" podczas tworzenia konta hostingowego - zobaczysz swoją pierwszą stronę. Na razie serwis jest dość skromny - powinien wyglądać tak jak na -  rys. 10 - 12 moja pierwsza strona. Na górze naszego serwisu a także w stopce - może być wyświetlana reklama - koszt który musimy ponieść jeśli korzystamy z "darmowego" konta.
 6. Do przesyłania plików na serwer www dużo wygodniej używać dedykowanego programy tzw klienta ftp np. WinSCP - krótki opis wykorzystania dostępny jest pod linkiem.